Ogłaszamy wydanie kolejnej wersji najlepszego na rynku i w dodatku zupełnie darmowego czytnika ekranu NVDA. Nowa wersja 2014.3 to kontynuacja rozwoju aplikacji, dodawania nowych funkcji, ulepszeń oraz eliminacji mankamentów. Korzystając z okazji dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniają się do rozwoju aplikacji i prosimy o dalsze wsparcie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą zmian w tej wersji programu NVDA i do aktualizacji swojej wersji czytnika ekranu.

{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/36-nvda-2014-3 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Dźwięki odtwarzane przy uruchamianiu i zamknięciu NVDA mogą być wyłączone za pomocą nowej opcji w oknie ustawień ogólnych.
 • Pomoc dodatku może być uruchomiona w zarządzaniu dodatkami dla dodatków wspierających tę funkcję.
 • Wsparcie dla kalendarza w Microsoft Outlook 2007 i nowszych, które zawiera:
  • Oznajmianie aktualnego czasu podczas przemieszczania się przy użyciu strzałek.
  • Oznajmianie, jeśli wybrany czas jest wewnątrz spotkań.
  • Odczytanie wybranego spotkania po wciśnięciu tab.
  • Inteligentne filtrowanie daty, która zostanie odczytana tylko wtedy, gdy nowy wybrany czas lub spotkanie dotyczy innego dnia niż odczytany poprzednio.
 • Ulepszone wsparcie skrzynki odbiorczej i innych list wiadomości w Outlook 2010 i nowszych, które zawiera:
  • Możliwość wyciszenia nagłówków kolumn (Od, temat itd.) poprzez wyłączenie opcji zgłaszania nagłówków tabeli w ustawieniach formatowania dokumentu.
  • Możliwość użycia komend nawigacji po tabeli (control + alt + strzałki) do przemieszczania się po pojedynczych kolumnach.
 • Microsoft word: jeżeli obraz nie posiada ustawionego alternatywnego tekstu, NVDA odczyta tytuł obrazka jeśli autor go zdefiniował.
 • Microsoft Word: NVDA zgłasza wcięcie akapitu komendą odczytywania formatowania (NVDA+f). Ta informacja może być oznajmiana automatycznie, jeśli włączone jest nowe ustawienie zgłaszania wcięcia akapitów w ustawieniach formatowania dokumentu.
 • Zgłaszaj tekst wstawiony automatycznie, taki jak nowy punktor, numer lub wcięcie tabulacji, gdy naciśnięto Enter w edytowalnych dokumentach i polach tekstowych.
 • Microsoft word: naciśnięcie NVDA+alt+c odczyta tekst komentarza, jeśli kursor się w nim znajduje.
 • Ulepszone wsparcie automatycznego odczytywania nagłówków wierszy i kolumn w Microsoft Excel, które zawiera:
  • Wsparcie nazwanych obszarów Excel dla identyfikacji komórek nagłówkowych (kompatybilne z czytnikiem ekranu Jaws).
  • Polecenia ustaw nagłówek kolumny (NVDA+shift+c) i ustaw nagłówek wiersza (NVDA+shift+r), od teraz przechowują ustawienia w skoroszycie, dzięki czemu będą one dostępne przy następnym otwarciu arkusza, w tym również dla innych czytników ekranu, które wspierają system nazwanych zakresów.
  • Te polecenia mogą teraz być użyte wielokrotnie w arkuszu, dla ustawienia różnych nagłówków w różnych obszarach.
 • Wsparcie automatycznego odczytywania nagłówków kolumn i wierszy w Microsoft Word, które zawiera:
  • Wsparcie zakładek MS Word dla identyfikacji komórek nagłówkowych (kompatybilne z czytnikiem ekranu Jaws).
  • Polecenia Ustaw nagłówek kolumny (NVDA+shift+c) i ustaw nagłówek wiersza (NVDA+shift+r) na pierwszej komórce nagłówkowej w tabeli, pozwalają ustawić w NVDA, że te nagłówki powinny być zgłaszane automatycznie. Ustawienia są przechowywane w dokumencie, więc są dostępne po następnym otwarciu dokumentu, również dla innych programów czytania ekranu, które obsługują system zakładek.
 • Microsoft Word: zgłaszaj odległość od lewej krawędzi strony, gdy naciśnięto klawisz tab.
 • Microsoft Word: informacja zwrotna mową i brajlem dla większości dostępnych klawiszy skrótu formatowania (pogrubienie, kursywa, podkreślenie, wyrównanie, poziom konspektu, indeks górny, indeks dolny i rozmiar czcionki).
 • Microsoft Excel: jeśli wybrana komórka zawiera komentarze, mogą one zostać odczytane po naciśnięciu NVDA+alt+c.
 • Microsoft Excel: specyficzne dla NVDA okno edycji komentarzy aktualnie wybranej komórki po naciśnięciu shift+f2 by przejść do trybu edycji komentarzy.
 • Microsoft Excel: informacja zwrotna mową i brajlem po użyciu większej liczby skrótów klawiaturowych do nawigacji i zaznaczania komórek, która zawiera:
  • Pionowo po stronach (pageUp i pageDown)
  • Poziomo po stronach (alt+pageUp i alt+pageDown).
  • Rozszerzenie zaznaczenia (powyższe klawisze z klawiszem Shift)
  • Zaznaczenie aktualnego obszaru (control+shift+8).
 • Microsoft Excel: zgłaszaj pionowe i poziome wyrównanie komórek poleceniem odczytania formatowania (NVDA+f) oraz automatycznie, jeśli włączona jest opcja odczytywania wyrównania tekstu w ustawieniach formatowania dokumentu.
 • Microsoft Excel: odczytaj styl komórki poleceniem odczytania formatowania (NVDA+f) oraz automatycznie, jeśli włączona jest opcja informowania o stylach w ustawieniach formatowania dokumentu.
 • Microsoft Powerpoint: podczas przemieszczania kształtów po slajdzie przy użyciu strzałek, zgłaszane jest teraz położenie kształtu, które zawiera:
  • Odczytana jest odległość kształtu od każdej krawędzi slajdu.
  • Jeśli kształt przysłania, lub jest przysłonięty przez inny kształt, podawany jest rozmiar zachodzenia, oraz inny kształt.
  • Aby w każdej chwili otrzymać te informacje bez przesuwania kształtu, wywołaj polecenie zgłaszania położenia (NVDA+delete).
  • Podczas zaznaczania kształtu przysłoniętego przez inny kształt, zgłoszone zostanie, że jest przysłonięty.
 • Polecenie odczytania położenia (NVDA+delete) jest bardziej zależne od kontekstu w niektórych sytuacjach np.:
  • W polach edycji i trybie czytania, zgłaszana jest pozycja kursora jako procent treści, oraz jego współrzędne na ekranie.
  • Na kształtach w prezentacjach Powerpoint, odczytana zostanie pozycja kształtu w odniesieniu do krawędzi slajdu i innych kształtów.
  • Dwukrotne wywołanie tego polecenia spowoduje dawne zachowanie, czyli odczytanie położenia całej kontrolki.
 • Nowy język: kataloński.

Zmiany

 • Zaktualizowana biblioteka liblouis braille translator do 2.5.4.

Poprawione błędy

 • Klawisz tworzonego przez instalator skrótu NVDA na pulpicie, został dla polskiej wersji zmieniony na Ctrl+Alt+D, co rozwiązuje pojawiający się dotychczas problem z wpisywaniem litery "ń" po instalacji NVDA.
 • W Google Chrome i przeglądarkach bazujących na Chrome, niektóre fragmenty tekstu (np. podkreślone) nie są od teraz wielokrotnie powtarzane przy zgłaszaniu tekstu powiadomienia lub okna dialogowego.
 • W trybie czytania w aplikacjach Mozilla, naciśnięcie Entera na przycisku nie stwarza dłużej problemów z jego aktywowaniem (lub aktywowaniem zamiast tego niewłaściwej kontrolki) co miało miejsce w niektórych wypadkach, np. przyciski na górze Facebooka.
 • Bezużyteczne informacje nie są dłużej zgłaszane podczas przechodzenia po kontrolkach w iTunes.
 • Na niektórych listach iTunes np. liście muzyki, działa prawidłowo przechodzenie do następnego elementu przy użyciu nawigacji po obiektach.
 • Elementy HTML uznane za nagłówki z powodu znaczników WAI ARIA są teraz uwzględniane w liście elementów oraz szybkiej nawigacji trybu czytania Internet explorer.
 • Użycie linku do innego miejsca na tej samej stronie w nowszych wersjach Internet Explorer, prawidłowo zmienia położenie i odczytuje nowe miejsce w dokumentach trybu czytania.
 • Microsoft Outlook 2010 i nowsze: poprawiony dostęp do bezpiecznych okien dialogowych, takich jak nowy profil i ustawienia poczty.
 • Microsoft Outlook: zmniejszona nadmierna gadatliwość komend pasków narzędzi podczas nawigacji w niektórych oknach dialogowych.
 • Microsoft word: przejście do pustej komórki w tabeli nie powoduje błędnego komunikatu o wyjściu z tabeli.
 • Microsoft Word: pierwszy znak poza tabelą (włącznie z nową pustą linią) nie jest od teraz nieprawidłowo oznajmiany jako część tabeli.
 • Okno sprawdzania pisowni Microsoft Word 2010: NVDA odczytuje teraz błędnie napisane słowo, zamiast jak dawniej pierwsze pogrubione słowo.
 • Tryb czytania Internet Explorer i innych kontrolek MSHTML : użycie tabulatora, lub jednoliterowej nawigacji przejścia do pól edycyjnych ponownie zgłasza ich etykietę w wielu przypadkach, gdy to wcześniej nie działało (szczególnie, gdy użyto elementu HTML label).
 • Microsoft Word: dokładniejsze zgłaszanie istnienia i położenia komentarzy.
 • Poprawiona nawigacja w niektórych oknach produktów MS Office takich jak Word, Excel i Outlook poprzez nieodczytywanie niektórych kontenerów pasków narzędzi, które nie są przydatne dla użytkownika.
 • Okienka zadań takie jak manager schowka lub odzyskiwanie plików, nie otrzymują od teraz przypadkowo punktu uwagi podczas otwierania aplikacji Microsoft Word, albo Excel, co czasem zmuszało użytkownika do przełączania się z i do aplikacji, aby móc używać dokumentu lub arkusza.
 • Rozwiązany problem uruchamiania NVDA na nowszych systemach Windows, jeśli język użytkownika jest ustawiony na serbski (łaciński).
 • Naciśnięcie klawisza numlock w trybie pomocy klawiatury, obecnie prawidłowo przełącza numlock, zamiast powodować rozsynchronizowanie systemu i klawiatury w kwestii stanu tego klawisza.
 • W Google Chrome, tytuł dokumentu jest ponownie odczytywany podczas przełączania zakładek. W NVDA 2014.2, nie działało to w niektórych przypadkach.
 • W Google Chrome i przeglądarkach bazujących na Chrome, adres dokumentu nie jest od teraz odczytywany podczas anonsowania dokumentu.
 • Po włączeniu funkcji czytaj wszystko z wybranym syntezatorem "Bez mowy" (użyteczne dla automatycznego testowania), funkcja czytaj wszystko zostanie dokończona zamiast zatrzymać się po pierwszych kilku liniach.
 • Okienko podpisu w Microsoft Outlook: pole edycji podpisu jest teraz dostępne z pełnym śledzeniem kursora i wykrywaniem formatowania.
 • Microsoft Word: podczas czytania ostatniej linii komórki tabeli, cała zawartość komórki nie jest od teraz odczytywana.
 • Microsoft Word: podczas czytania pierwszej lub ostatniej linii spisu treści, cały spis treści nie jest od teraz odczytywany.
 • Podczas czytania pisanych słów, oraz w niektórych innych sytuacjach, słowa nie są od teraz nieprawidłowo dzielone na znakach samogłosek, albo znakach virama w językach Indyjskich.
 • Numeryczne pola edycji w GoldWave są teraz prawidłowo obsługiwane.
 • Microsoft Word: podczas przemieszczania się po akapitach klawiszami control+strzałka w dół / control+strzałka w górę, nie jest od teraz konieczne naciskanie ich dwukrotnie podczas przechodzenia przez listy numerowane lub punktowane.

Comments on NVDA 2014.3

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy