× W miejscu tym znajdziesz informacje o aktualnych wersjach programu NVDA jak i o trwających pracach nad nowymi wydaniami aplikacji. Bądź zawsze na bierząco, odwiedzaj to forum.

Pytanie NVDA portable uruchamiana jako administrator - skrypt

2018/01/31 20:54 #1 przez Lowca Androidow
No to Panie i Panowie - tak dla potomnych, mam gotowy skrypt uruchamiający NVDA portable jako administrator.
To jest to o czym kiedyś pisałem - jak uruchomić NVDA z pena nie widząc i nie mając do pomocy widzącej osoby.
Przypomnę - ważne jest aby w nazwie pendraka na którym mamy NVDA portable dać na początek literkę X - mało kiedy kotś ma dyski nazwane od X
Ja sobie takiego pena z NVDA nazwałęm X-NVDA
Teraz na penie tworzymy katalog o nazwie:
NVDA_Portable
i do niego kopiujemy pliki NVDA
Ewentualnie używamy kreatora NVDA do utworzenia wersji portable, ale główny katalog NVDA nazywamy jak wyżej bo komenda jaką podam odnosi się do takiej lokalizacji. No chyba, ze zmienimy sobie na końcu ścieżkę - możemy sobie nazwać jak chcemy, ale muszą być podkreślniki - jeśłi ich nie będzie ścieżka musi być zamknięta w cudzysłowiach.
Dobra, mamy katalog i w nim NVDA
Teraz do notatnika wklejamy poniższe:
REM --> Check for permissions
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
REM --> If error flag set, we do not have admin.
if '%errorlevel%' NEQ '0' (
echo:
echo Requesting Administrative Privileges...
echo Press YES in UAC Prompt to Continue
echo:
goto UACPrompt
) else ( goto gotAdmin )
:UACPrompt
echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
echo UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
"%temp%\getadmin.vbs"
exit /B
:gotAdmin
if exist "%temp%\getadmin.vbs" ( del "%temp%\getadmin.vbs" )
pushd "%CD%"
CD /D "%~dp0"
:
start \NVDA_Portable\nvda.exe
exit
Zapisujemy notatnik jako "x-nvda.bat"
Zwróćcie uwagę że plik bat też ma w nazwie na początku X - na końcu wyjaźnię dlaczego.
Nazwę notatnika należy wpisać razem z cudzysłowiami.
I teraz po uruchomieniu pliku bat otrzymamy komunikat od windowsa z zapytaniem czy chcemy uruchomić ten program - nie gada, ale wystarczy strzałką w lewo i ENTER.
Procedura uruchamiania.
Wkładamy pendraka do USB i w Windows 10 raz shift+tabulatro - teraz kliakmy X zostaje zanaczony nasz pendrak - klikamy ENTAR i raz tabulatro przechodzimy na zawartość pena - klikamy X i ENTER - pojawi się wspomniany komunikat - raz strzałką w lewo i ENTER - uruchomi się NVDA na podniesionych uprawnieniach.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2018/02/02 10:18 #2 przez Lowca Androidow
Ten sam efekt co powyżej tylko znacznie krótszy skrypt i jest to skrypt .vbs

Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
objShell.ShellExecute "NVDA_Portable\nvda.exe", "", "", "runas"

Ten na pewno nie zadziala pod XP.
Ja mam dwa pendraki - jeden z aktalną wersją NVDA, a drugi z NVDA 2017.3
Na aktualnej wersji mam skrypt vbs (uruchom jako administrator, na wersji pod XP mam skrypt .bat

@echo off
start \NVDA_Portable\nvda.exe
exit

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Patryk Doering

Panel Użytkownika

Zapamiętaj mnie

Zarejestruj się

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy