Czytnik Ekranu NVDA

Otwarty Dostęp

Logo fundacji NV Access

Co to jest NVDA?

NVDA to czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Jest rozwijany przez organizację NV Access we współpracy z globalną społecznością użytkowników.

Program dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym i niedowidzącym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące.

Czytnik ekranu NVDA dostępny jest za darmo na licencji GPL.

Co to jest NV Access?

NV Access to organizacja zaangażowana w pomoc i promowanie wolnych rozwiązań Open Source dla osób z dysfunkcją wzroku. Więcej informacji na stronach NV Access.

NVDA w Domu

 • Nawiąż kontakt z innymi - e-mail, Skype, serwisy społecznościowe.
 • Bądź na bieżąco - przeglądaj strony www, czytaj wiadomości, pobieraj książki.
 • Ciesz się niezależnością - zakupy online, bankowość, informacje transportowe.

NVDA w Pracy

 • Brak kosztów pracodawcy - NVDA jest zupełnie za darmo!
 • Pobierz na dysk komputera PC lub laptopa i korzystaj w pracy.
 • Uruchamiaj NVDA z pamięci USB i korzystaj z dowolnego komputera.

NVDA w Szkole

 • Bądź zawsze w kontakcie i miej dostęp do wiedzy.
 • Korzystaj z internetu, poczty e-mail, programu nauczania online, e-książek.
 • Korzystaj z programów: Word, PowerPoint, Excel i wielu innych.

NVDA w Firmie

 • Nie buduj barier! Prowadź biznes odpowiedzialny społecznie.
 • Użyj NVDA do testowania oprogramowania lub dostępności stron internetowych.
 • Upewnij się, że tekst, linki, grafiki itp są dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku.

Kto czekał na nową wersję NVDA, ręka do góry! Wydanie 2019.3 programu NVDA jest już dostępne i jest to bardzo ważne wydanie. Wiele zmian dotyczy samego silnika w tym przepisanie go z Python 2 na Python 3. Został również przepisany cały podsystem mowy. Zmiany te powodują brak kompatybilności z wcześniejszymi dodatkami programu, ale są konieczne dla bezpieczeństwa, a zmiany systemu mowy umożliwią w niedalekiej przyszłości wdrożenie ekscytujących, innowacyjnych ulepszeń. Pozostałe najważniejsze zmiany to wsparcie dla 64-bitowych maszyn wirtualnych języka Java, wsparcie nowych monitorów brajlowskich, moduł podglądu brajla, kurtyna ekranu i wiele, wiele więcej. Zachęcamy do odkrycia wszystkich nowości w tej wersji programu. Jeśli cenisz sobie pracę programistów NVDA i zależy Ci na dalszym rozwoju naszego czytnika ekranu, rozważ wsparcie projektu. Za wsparcie ogromnie dziękujemy.

{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/60-nvda-2019-3 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Dokładność komendy "przesunięcie kursora do bieżącego obiektu nawigatora" została poprawiona dla pól tekstowych w aplikacjach Java.
 • Dodano wsparcie dla następujących monitorów brajlowskich firmy HandyTech:
  • Basic Braille Plus 40
  • Basic Braille Plus 32
  • Connect Braille
 • Wszystkie zdarzenia wejścia zdefiniowane przez użytkownika mogą teraz zostać usunięte poprzez przycisk "Zresetuj do domyślnych" w dialogu "Zdarzenia Wejścia".
 • Zgłaszanie czcionki w programie Microsoft Word od teraz informuje czy tekst jest oznaczony jako ukryty.
 • Dodano polecenie przenoszące kursor nawigatora do początku zaznaczenia (NVDA+Shift+F9).
 • W przeglądarkach Internet Explorer, Microsoft Edge i nowszych wersjach Firefox i Chrome, znaczniki są teraz odczytywane w trybie przeglądania fokusa.
 • W przeglądarkach Internet Explorer, Google Chrome oraz Mozilla Firefox możliwa jest teraz nawigacja po artykułach i grupach przy pomocy nowych skryptów nawigacji. Te skrypty nie mają jednak przypisanych wartości domyślnych, można je przypisać z ekranu "zdarzenia wejścia" otwartego z poziomu obsługiwanego dokumentu.
  • Figury również są teraz zgłaszane. Są one traktowane jako obiekty, toteż można po nich nawigować klawiszem O.
 • W Internet Explorer, Mozilla Firefox, artykuły są od teraz zgłaszane podczas poruszania się nawigacją obiektową, oraz w trybie czytania (wymaga włączenia w ustawieniach formatowania dokumentów.
 • Dodano kurtynę. Po jej włączeniu ekran jest całkowicie czarny na Windows 8 i późniejszych.
  • Dodano skrypt do tymczasowego włączania kurtyny, jak i do stałego jej włączenia. Skrypt nie ma domyślnie przypisanego skrótu klawiszowego.
  • Konfiguracja odbywa się poprzez odpowiednią zakładkę w oknie "Zdarzenia Wejścia".
 • Dodano funkcję podświetlania ekranu.
  • Podświetlanie fokusa, aktualnego obiektu nawigatora i kursora przeglądu może być teraz skonfigurowane w ustawieniach widoczności.
  • uwaga! Funkcja ta nie jest kompatybilna z dodatkiem Focus Highlight, jednakże ten dodatek wciąż może być używany, gdy wbudowane podświetlanie jest wyłączone.
 • Dodano okno podglądu brajla. Pozwala ono na patrzenie na wyjście brajlowskie w małym oknie.

Zmiany

 • Podręcznik użytkownika od teraz opisuje jak używać NVDA w oknie konsoli.
 • Uruchomienie pliku NVDA.exe od teraz zastępuje w pamięci uruchomioną wcześniej kopię programu. Poprzednio używany przełącznik -r jest wciąż akceptowany, ale ignorowany.
 • W systemach Windows 8 i późniejszych, NVDA zgłasza teraz numer wersji i nazwę aplikacji UWP poprzez jej plik Manifestu.
 • Włączanie i wyłączanie przy pomocy klawiatury ustawienia śledzenia zmian w programie Microsoft Office Word powoduje, że NVDA od teraz zgłasza stan tego przełącznika.
 • Numer wersji NVDA jest od teraz logowany jako pierwszy element w dzienniku zdarzeń NVDA. Zachodzi to nawet w wypadku wyłączenia logowania.
 • Dialog ustawień od teraz nie pozwala na zmianę ustawień logowania jeżeli została ona dokonana poprzez przełączniki wiersza poleceń.
 • W programie Microsoft Word, NVDA ogłasza teraz stan widoczności znaków niedrukowalnych po przełączeniu ich widoczności (CTRL+SHIFT+8)
 • Zaktualizowano Liblouis Braille Translator do wersji commit 58d67e63.
 • Gdy włączona jest opcja ogłaszania znaków CLDR, takich jak Emoji, są one odczytywane na wszystkich poziomach interpunkcji.
 • Pakiety firm trzecich języka Python, takie jak Comtypes zgłaszają swoje błędy bezpośrednio do dziennika zdarzeń NVDA.
 • Zaktualizowano repozytorium znaków Unicode do wersji 36.0.
 • W wypadku podświetlenia grupy elementów w trybie czytania, jej opis jest również odczytywany.
 • Java Access Bridge od teraz jest częścią NVDA. Pozwala to na dostęp do aplikacji pisanych w języku JAVA, łącznie z programami 64-bitowymi.
 • Jeżeli Java Access Bridge nie jest domyślnie aktywny dla użytkownika, NVDA dokonuje jego uruchomienia przy starcie.
 • Zaktualizowano Espeak-NG do wersji 1.51-dev, commit ca65812a.

Poprawione błędy

 • Emoji i inne 32-bitowe znaki Unicode od teraz zajmują mniej miejsca na monitorach brajlowskich.
 • W systemie Windows 10, NVDA może odczytywać dymki powiadomień aplikacji UWP zakładając, że odczytywanie dymków jest włączone.
 • W Windows 10 Anniversary Update i późniejszych, wpisywany tekst jest teraz odczytywany w programie Mintty.
 • W Windows 10 Anniversary Update i późniejszych, tekst w konsoli pojawiający się blizko kursora nie jest literowany.
 • Kontrolki w oknie kompresora programu Audacity są od teraz odczytywane podczas nawigacji po oknie.
 • NVDA nie traktuje już spacji jako słów podczas przeglądania obiektowego w edytorach bazowanych na "Scintilla" takich jak Notepad ++.
 • NVDA od teraz nie pozwoli przejść systemowi w stan uśpienia, gdy wykryte zostanie przeglądanie przy pomocy monitora brajlowskiego.
 • W systemie Windows 10 brajl będzie teraz podążał za fokusem podczas edycji komórek w programie Excel i w innych kontrolkach UIA.
 • NVDA ponownie zgłasza sugestie w pasku adresu przeglądarki Microsoft Edge.
 • NVDA od teraz zgłasza, gdy zostanie podświetlona karta z zakładkami w programie Internet Explorer.
 • W przeglądarce Microsoft Edge bazowanej na silniku Edge HTML, NVDA nie będzie już odgrywał dźwięku sugestii wyszukiwania przy maksymalizacji okna.
 • Listy rozwijane Aria 1.1 od teraz są wspierane w przeglądarkach Mozilla Firefox i Chrome.
 • NVDA nie odczytuje niewidocznych kolumn dla kontrolki SysListView32.
 • Okno ustawień nie pokazuje teraz niepoprawnego poziomu logowania gdy NVDA uruchomione jest na ekranie bezpiecznym.
 • W menu Start systemu Windows 10 Anniversary Update i późniejszych, NVDA odczytuje szczegóły wyników wyszukiwania.
 • Jeżeli podczas poruszania kursora w trybie czytania nastąpi zmiana wyglądu, NVDA od teraz zachowuje się poprawnie.
 • Poprawiono kilka nazw punktorów w programie Microsoft Word.
 • W systemie Windows 10 aktualizacja majowa i późniejszych, NVDA ponownie ogłasza pierwszy element panelu Emoji jak i historii schowka po ich otwarciu.
 • W programie Poedit, możliwa jest edycja tłumaczeń języków zapisywanych od prawej do lewej.
 • W aplikacji ustawień systemu Windows 10, NVDA nie reaguje na paski poziomu głośności w mikserze głośności.
 • Niepoprawnie skonfigurowane wyrażenia regularne od teraz nie powodują całkowitego zawieszenia mowy.
 • Podczas czytania punktowanych elementów listy w programie Microsoft Word z włączoną obsługą UIA, wszystkie elementy będą teraz poprawnie odczytywane.
 • Kilka bardzo rzadkich błędów związanych z modułem Liblouis zostało naprawione.
 • Aplikacje Java uruchomione przed NVDA są od razu dostępne i nie wymagają restartu.
 • W przeglądarce Mozilla Firefox, gdy podświetlony element otrzymuje flagę "aria-current" ta zmiana nie jest anonsowana wielokrotnie.
 • NVDA od teraz będzie traktował niektóre złożone znaki Unicode jako pojedynczy znak podczas poruszania kursora.
 • Dodano wsparcie dla aplikacji Spring Tool Suite 4.
 • Naprawiono błąd z podwujnym czytaniem nazw, gdy są one oznaczone aria-labelledby, a docelowym elementem jest element potomny.
 • W systemie Windows 10 wersji 1607 i późniejszych, znaki wpisywane z klawiatur brajlowskich są od teraz odczytywane w większej ilości sytuacji.
 • W wypadku zmiany karty dźwiękowej w ustawieniach NVDA, dźwięki czytnika ekranu będą teraz odtwarzane przez nowowybraną kartę.
 • W przeglądarce Mozilla Firefox, przesuwanie kursora w trybie czytania jest szybsze. Powoduje to znaczne przyspieszenie działania w niektórych wypadkach.

Comments on NVDA 2019.3

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy

Menu Klub