Nowy rok i nowa, pierwsza w tym roku wersja znakomitego, darmowego czytnika ekranu NVDA numerek 2015.1. Główne zmiany w tej wersji, to: tryb czytania dla dokumentów Microsoft Word i Outlook, duże ulepszenia wsparcia Skype dla pulpitu, istotne poprawki dla Microsoft Internet Explorer i znacznie więcej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą nowości w tym wydaniu programu. A korzystając z okazji zachęcamy do dotowania projektu. Pamiętajcie, że rozwój tej aplikacji zależy od Wszystkich jej użytkowników. Również i od Ciebie!

{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/39-nvda-2015-1 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Można teraz dodawać nowe symbole w oknie wymowy symboli.
 • W oknie Zdarzeń wejścia, można używać nowego pola filtrowania, aby wyświetlić zdarzenia zawierające określone słowa.
 • NVDA automatycznie odczytuje nowy tekst w mintty.
 • W oknie wyszukiwania trybu czytania, znajduje się od teraz opcja poszukiwania z uwzględnieniem wielkości liter.
 • Szybka nawigacja (naciśnięcie litery h by przejść do nagłówka etc.) oraz lista elementów (NVDA+f7) są teraz dostępne dla dokumentów Microsoft Word, po włączeniu trybu czytania NVDA+spacja.
 • Poprawiony odczyt wiadomości HTML w Microsoft Outlook 2007 i wyższych: tryb czytania jest automatycznie włączony dla tych wiadomości. Jeśli tryb czytania nie jest włączony w niektórych rzadkich sytuacjach, możesz wymusić jego włączenie przez NVDA+spacja.
 • Nagłówki kolumn tabeli w Microsoft Word są automatycznie zgłaszane dla tabel, w których wiersz nagłówkowy został określony przez autora we właściwościach tabeli.
  • Dla tabel z połączonymi wierszami, nie będzie to działać automatycznie. W takiej sytuacji, można ustawić nagłówek kolumny ręcznie w NVDA, używając NVDA+shift+c.
 • W Skype dla pulpitu zgłaszane są powiadomienia.
 • W Skype dla pulpitu można teraz czytać ostatnie wiadomości przy użyciu NVDA+control+1 do NVDA+control+0; np. NVDA+control+1 dla ostatniej wiadomości, NVDA+control+0 dla dziesiątej od końca.
 • W konwersacji w Skype dla pulpitu, NVDA zgłasza, gdy kontakt pisze.
 • NVDA może teraz zostać po cichu zainstalowany przy użyciu wiersza poleceń bez uruchamiania zainstalowanej kopii po instalacji. Aby to zrobić, użyj przełącznika --install-silent.
 • Wsparcie dla monitorów brajlowskich Papenmeier BRAILLEX Live 20, BRAILLEX Live i BRAILLEX Live Plus.

Zmiany

 • W oknie ustawień formatowania dokumentu, opcja informowania o błędach pisowni, posiada klawisz skrótu (alt+b). W polskiej wersji klawisz ten istniał już wcześniej.
 • NVDA będzie używał języka syntezatora/głosu do przetwarzania znaków i symboli (włączając w to nazwy znaków przestankowych), niezależnie od tego, czy automatyczna zmiana języka jest włączona. Aby wyłączyć tę funkcję, czyli sprawić, żeby NVDA używał języka interfejsu, odznacz nową opcję w ustawieniach głosu: Ufaj językowi głosu przetwarzając znaki i symbole.
 • Wsparcie dla syntezatora Newfon zostało usunięte. Newfon jest dostępny jako dodatek dla NVDA.
 • Skype dla pulpitu 7 lub nowszy jest wymagany przez NVDA; wcześniejsze wersje nie są wspierane.
 • Pobieranie aktualizacji NVDA jest teraz bardziej bezpieczne. Szczególnie, informacje o aktualizacji są pobierane przez https i sprawdzany jest hash pliku po pobraniu.
 • eSpeak został zaktualizowany do wersji 1.48.04.

Poprawione błędy

 • W Microsoft Excel obsługiwana jest sytuacja, gdy kolumny i linie nagłówka są połączone. Przykład: Jeśli A1 i B1 są połączone, wówczas na B2 będzie teraz ogłaszany A1 i B1 jako nagłówek kolumny, zamiast braku informacji.
 • Podczas edycji zawartości pól tekstowych w Microsoft PowerPoint 2003, NVDA będzie poprawnie odczytywał zawartość każdej linii. Dawniej linie były przyrostowo ucinane po jednym znaku na każdy nowy akapit.
 • Wszystkie okna dialogowe NVDA są od teraz wyśrodkowane na ekranie, co poprawia wizualną prezentację i użyteczność programu.
 • W Skype dla pulpitu, podczas wprowadzania zaproszenia przy dodawaniu kontaktu, prawidłowo działa wpisywanie tekstu i przemieszczanie się po nim.
 • Gdy punkt uwagi przejdzie do nowego elementu w drzewie w Eclipse IDE, jeśli element poprzednio posiadający punkt uwagi był polem wyboru, nie jest od teraz nieprawidłowo odczytywany.
 • W oknie sprawdzania błędów Microsoft Word, następny błąd zostanie automatycznie zgłoszony po zmianie lub zignorowaniu poprzedniego przy użyciu klawisza skrótu.
 • Tekst jest poprawnie odczytywany w miejscach takich jak terminal w Tera Term Pro, oraz dokumenty w programie Balabolka.
 • Punkt uwagi prawidłowo powraca do edytowanego dokumentu, po zakończeniu kompozycji wprowadzania koreańskiego i innych wschodnioazjatyckich języków, podczas edycji w ramce w Internet Explorer i dokumentach MSHTML.
 • W oknie zdarzeń wejścia, podczas dokonywania wyboru układu klawiatury dla dodawanego zdarzenia, naciśnięcie escape teraz zamyka menu, a nie jak dawniej okno dialogowe.
 • Po usunięciu dodatku, jego folder jest teraz prawidłowo usuwany po restarcie NVDA. Poprzednio trzeba było restartować dwukrotnie.
 • Naprawiono główne problemy podczas używania Skype 7 dla pulpitu.
 • Gdy wysyłasz wiadomość w Skype dla pulpitu, nie jest ona odczytywana podwójnie.
 • W Skype dla pulpitu, NVDA nie powinien teraz od czasu do czasu czytać dużej ilości wiadomości (nawet całej konwersacji).
 • Naprawiono problem, że komenda zgłaszania daty i czasu w NVDA w niektórych przypadkach nie uwzględniała ustawień regionalnych określonych przez użytkownika.
 • Tryb czytania: nonsensowny tekst (czasem kilkuliniowy) nie jest od teraz prezentowany dla niektórych obrazków np. w serwisie grupy Google. Miało to miejsce szczególnie dla obrazków kodowanych w base64.
 • NVDA nie powinien się zawieszać po kilku sekundach, gdy punkt uwagi opuścił aplikację sklepu Windows 8, kiedy została ona wstrzymana.
 • Atrybut aria-atomic żywych obszarów w Mozilla Firefox jest uwzględniany nawet dla zmian tego elementu. Wcześniej miał wpływ tylko na elementy potomne.
 • Tryb czytania będzie odzwierciedlał zmiany, zgłaszane będą żywe obszary dla dokumentów trybu czytania w aplikacjach ARIA osadzonych w dokumentach otwartych przez Internet Explorer lub inne kontrolki MSHTML.
 • Gdy dodany lub zmieniony jest tekst w żywych obszarach w Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML, ogłaszany jest dodany lub zmieniony tekst, zamiast całej zawartości elementu.
 • Treść wskazywana przez atrybut aria-labelledby na elementach w Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML, prawidłowo zastępuje treść oryginalną, jeśli jest to potrzebne.
 • Błędnie wpisane słowo jest teraz oznajmiane podczas sprawdzania pisowni w Microsoft Outlook 2013.
 • W Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML, treść wewnątrz elementów ukrytych przez visibility:hidden nie jest nieprawidłowo pokazywana w trybie czytania.
 • W Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML, atrybut title na kontrolkach formularza nie jest od teraz nieprawidłowo preferowany względem innych powiązań ze znacznikami label.
 • W Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML, NVDA nie ignoruje od teraz ustawiania punktu uwagi na elementach w związku z atrybutem aria-activedescendant.

Comments on NVDA 2015.1

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy