Najważniejsze zmiany w tej wersji to wstępne wsparcie dla Windows 10, możliwość wyłączenia nawigacji pojedynczymi literami w trybie czytania (użyteczne dla niektórych aplikacji webowych), poprawki obsługi Internet Explorer, poprawki nieczytelnego tekstu wpisywanego w niektórych aplikacjach z włączonym brajlem. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą nowości w tym wydaniu programu. A korzystając z okazji zachęcamy do dotowania projektu.

{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/41-nvda-2015-3 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Błędy pisowni są oznajmiane w polach edycji Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML.
 • Dużo więcej symboli matematycznych unikodu jest odczytywane w tekstach.
 • Sugestie wyszukiwania na ekranie startowym Windows 10 są automatycznie zgłaszane.
 • Obsługa monitorów brajlowskich EcoBraille 20, EcoBraille 40, EcoBraille 80 i EcoBraille Plus.
 • W trybie czytania, można teraz włączać i wyłączać nawigację pojedynczymi literami, naciskając NVDA+shift+space. Gdy wyłączona, klawisze pojedynczych liter są przekazywane do aplikacji, co jest użyteczne dla niektórych aplikacji webowych takich jak Gmail, Twitter i Facebook.
 • Nowe tablice brajlowskie: fiński sześciopunktowy, irlandzki stopień 1, irlandzki stopień 2, koreański stopień 1 (2006), koreański stopień 2 (2006).
 • Obsługiwana klawiatura QWERTY w monitorach Papenmeier BRAILLEX Live Plus.
 • Eksperymentalna obsługa Microsoft Edge - przeglądarki www i silnika przeglądania w Windows 10.
 • Nowy język: Kannada.

Zmiany

 • Zaktualizowany translator brajlowski Liblouis do wersji 2.6.3.
 • Przy próbie instalacji wcześniejszej niż zainstalowana obecnie wersji NVDA, pojawi się ostrzeżenie, że jest to niezalecane i że NVDA powinno zostać całkowicie odinstalowane przed kontynuowaniem.

Poprawione błędy

 • W trybie czytania w Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML, szybka nawigacja po polach formularza nie uwzględnia elementów listy prezentacji.
 • W Firefox, NVDA nie próbuje od teraz tworzyć opisu paneli zakładek ARIA opartego na całym tekście wewnątrz, gdy punkt uwagi jest przesuwany w zakładce.
 • W Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML, przejście do sekcji, artykułów lub okien dialogowych nie zgłasza od teraz całej zawartości kontenera jako nazwy.
 • Podczas używania monitorów brajlowskich Baum/HumanWare/APH z klawiaturą brajlowską, wprowadzanie brajla nie przestaje działać po naciśnięciu innego typu klawisza na monitorze.
 • W Windows 10, nadmiarowe informacje nie są zgłaszane po naciśnięciu alt+tab lub alt+shift+tab, aby przełączyć pomiędzy aplikacjami.
 • W trybie czytania Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML, prawidłowa treść jest teraz odczytywana, gdy pojawia się lub zmienia element i przywołuje natychmiastowo punkt uwagi.
 • W trybie czytania w Microsoft Word, nawigacja literami aktualizuje monitor brajlowski i kursor przeglądu zgodnie z oczekiwaniami.
 • Nadmiarowe spacje nie są wyświetlane w brajlu pomiędzy lub za identyfikatorem kontrolek i formatowania.
 • Gdy aplikacja wolno odpowiada i przełączysz się z tej aplikacji, NVDA jest bardziej responsywne w innych aplikacjach w większości sytuacji.
 • Wyskakujące powiadomienia Windows 10 są teraz zgłaszane zgodnie z oczekiwaniami.
 • Wartość pól kombi (UI Automation) jest zgłaszana po zmianie w polach, gdzie to wcześniej nie działało.
 • W trybie czytania w przeglądarkach www, użycie tabulatora zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami po przejściu do dokumentu w ramce.
 • Można wyjść z ekranu blokady Windows 10 przy użyciu ekranu dotykowego.
 • W Windows 7 i nowszych, tekst nie jest już nieczytelny podczas wpisywania w niektórych aplikacjach takich jak Wordpad czy Skype, przy użyciu monitora brajlowskiego.
 • Na ekranie startowym Windows 10, nie można od teraz czytać schowka, uzyskiwać dostępu do uruchomionych aplikacji przy użyciu kursora przeglądu, zmieniać konfiguracji NVDA, etc.

Comments on NVDA 2015.3

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy