Z ogromną przyjemnością oddajemy w Wasze ręce ulepszoną wersję programu. NVDA 2016.3. Prawdopodobnie najlepszy na rynku programowy czytnik ekranu jest do pobrania jak zawsze z naszego serwisu. Najważniejsze zmiany w tej wersji to: możliwość wyłączania pojedynczych dodatków, obsługa pól formularzy w Microsoft Excel, znaczące ulepszenia zgłaszania kolorów, poprawki dotyczące kilku monitorów brajlowskich, poprawki obsługi Microsoft Word i inne. Jak zawsze :), zachęcamy do dotowania projektu. Pamiętajcie - rozwój aplikacji zależy od Wszystkich jej użytkowników. Wszystkich. Liczy się każda kwota, nawet ta symboliczna.

{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/45-nvda-2016-3 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Tryb czytania może teraz być używany do odczytu dokumentów PDF w Microsoft Edge w rocznicowej aktualizacji Windows 10.
 • Przekreślenie i podwójne przekreślenie są odczytywane w razie potrzeby w Microsoft Word.
 • W Microsoft Word odczytywany jest tytuł tabeli jeśli jest zdefiniowany. Jeżeli istnieje opis, można go odczytać przy pomocy komendy otwarcia długiego opisu (NVDA+d) w trybie czytania.
 • W Microsoft Word, NVDA zgłasza informację o położeniu podczas przenoszenia paragrafów (alt+shift+strzałka w dół i alt+shift+strzałka w górę).
 • Microsoft Word: zgłaszana jest interlinia poprzez komendę NVDA odczytaj formatowanie, oraz automatycznie, jeśli włączona jest opcja w ustawieniach formatowania dokumentów NVDA - przy zmianie interlinii klawiszami skrótu Microsoft word, oraz przy przejściu do tekstu o innej interlinii.
 • Internet Explorer: rozpoznawane są strukturalne elementy HTML 5.
 • Odczytywanie komentarzy (takich jak w Microsoft Word) może teraz być wyłączone przy pomocy opcji "Czytaj komentarze" w ustawieniach formatowania dokumentów NVDA.
 • Możliwe jest teraz wyłączanie pojedynczych dodatków w managerze dodatków.
 • Dodatkowe przypisania klawiszy zostały dodane do monitorów brajlowskich serii ALVA BC640/680.
 • Dodana komenda przeniesienia monitora brajlowskiego do punktu uwagi. Obecnie, tylko monitory serii ALVA BC640/680 mają klawisz przypisany do tej komendy, ale może to zostać zdefiniowane ręcznie dla dowolnego monitora brajlowskiego w oknie zdarzeń wejścia.
 • W Microsoft Excel, można nawigować po polach formularzy. Przejście do pola formularza możliwe jest przy pomocy listy elementów, albo nawigacji literami w trybie czytania.
 • Można przypisać zdarzenie wejścia do przełączania trybu prostego przeglądu przy pomocy okna zdarzeń wejścia.

Zmiany

 • NVDA zgłasza teraz kolory przy użyciu podstawowego, dobrze rozumianego zestawu 9 odcieni kolorów i 3 cieni ze zmianami jasności i bladości. Zastępuje to bardziej subiektywne i mniej rozumiane nazwy kolorów.
 • Zmienione zachowanie NVDA+F9 a następnie NVDA+F10: teraz zaznacza tekst po pierwszym naciśnięciu F10. Po kolejnym naciśnięciu F10 w krótkim odstępie czasowym, tekst jest kopiowany do schowka.
 • Zaktualizowany eSpeak NG do wersji Master 11b1a7b (22 czerwiec 2016).

Poprawione błędy

 • Kopiowanie do schowka w trybie czytania w Microsoft Word, zachowuje formatowanie.
 • W Microsoft Word, NVDA informuje prawidłowo o użyciu poleceń Worda nawigacji w tabeli (alt+home, alt+end, alt+pageUp i alt+pageDown) i komend zaznaczania tabeli (shift z klawiszami skrótu nawigacji).
 • W oknach dialogowych Microsoft Word, znacząco poprawiona nawigacja w chierarchii obiektów NVDA.
 • W niektórych aplikacjach takich jak Visual Studio 2015, klawisze skrótu (np. control+c dla skopiowania) są teraz odczytywane.
 • Poprawiono rzadki błąd skanowania portów szeregowych na niektórych systemach, który powodował bezużyteczność niektórych sterowników monitorów brajlowskich.
 • Zgłaszanie kolorów w Microsoft Word jest teraz dokładniejsze, ponieważ uwzględnia zmiany powodowane przez motywy Microsoft Office.
 • W kompilacjach Windows 10 po kwietniu 2016, ponownie dostępny jest tryb czytania Microsoft Edge i wsparcie dla sugestii wyszukiwania na ekranie startowym.
 • W Microsoft Word, automatyczny odczyt nagłówków tabeli radzi sobie lepiej z połączonymi komórkami.
 • W aplikacji Poczta systemu Windows 10, NVDA nie ma od teraz problemów z odczytaniem treści wiadomości.
 • przy włączonym oznajmianiu klawiszy poleceń, stan klawiszy przełącznikowych takich jak caps lock, nie jest anonsowany podwójnie.
 • Okna kontroli konta użytkownika Windows są ponownie odczytywane prawidłowo w aktualizacji rocznicowej Windows 10.
 • We wtyczce konferencji web (takiej jak używana na stronie out-of-sight.net), NVDA od teraz nie generuje dźwięków i nie wypowiada pasków postępu związanych z wejściem mikrofonu.
 • W trybie czytania, wykonanie polecenia znajdź poprzedni lub znajdź następny, prawidłowo wykona poszukiwanie z uwzględnieniem wielkości liter, jeżeli pierwsze wyszukiwanie uwzględniało wielkość liter.
 • Podczas edycji wpisów słownika, dostarczana jest informacja zwrotna dla nieprawidłowych wyrażeń regularnych. NVDA nie zawiesza się, jeżeli plik słownika zawiera nieprawidłowe wyrażenie regularne.
 • Jeśli NVDA nie może się komunikować z monitorem brajlowskim (np. ponieważ został odłączony), automatycznie wyłączy używanie monitora.
 • Nieznacznie poprawiona wydajność filtrowania listy elementów trybu czytania w niektórych sytuacjach.
 • W Microsoft Excel, nazwy wzorców tła zgłaszane przez NVDA, teraz zgadzają się z nazwami używanymi przez Excel.
 • Poprawiona obsługa ekranu logowania Windows 10, włącznie z oznajmianiem alertów i aktywowaniem pola hasła przy użyciu dotyku.
 • NVDA poprawnie wykrywa dodatkowe przyciski routingu w monitorach brajlowskich serii ALVA BC640/680.
 • NVDA ponownie może zgłaszać wyskakujące powiadomienia Windows w najnowszych kompilacjach Windows 10.
 • Rozwiązany zdarzający się czasem problem, że NVDA nie rozpoznawał naciśnięć klawiszy na monitorach brajlowskich kompatybilnych z Baum i HumanWare Brailliant B.
 • Jeśli włączone jest zgłaszanie numerów linii w ustawieniach formatowania dokumentów NVDA, numery linii są pokazywane na monitorze brajlowskim.
 • W trybie komunikacji bez mowy, odczyt obiektów (np. po naciśnięciu NVDA+tab aby odczytać punkt uwagi) teraz pojawia się w podglądzie mowy.
 • Na liście wiadomości Outlook 2016, informacja o powiązanym szkicu nie jest od teraz zgłaszana.

Comments on NVDA 2016.3

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy