Gotowi na nową odsłonę czytnika ekranu NVDA? Wersja 2018.3 jest już gotowa i czeka tylko na instalację :) Najważniejsze zmiany w tej wersji to automatyczne wykrywanie wielu linijek brajlowskich, obsługa nowych funkcji Windows 10 (w tym panel wprowadzania EMOI) i wiele poprawek błędów. Zachęcamy do odkrycia wszystkich nowości w tej edycji programu. Przypominamy, że wersję programu NVDA powyżej 2017.3 nie zadziałają na przestarzałych wersjach systemu Windows. Minimalny wymagany system operacyjny dla NVDA to Windows 7 z Service Pack 1. Jak zawsze zachęcamy do wspierania projektu. Nowa aktualizacja to najlepsza okazja ku temu. Z góry wielkie podziękowania.

{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/56-nvda-2018-3 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • NVDA będzie zgłaszać błędy pisowniw Mozilla Firefox, gdy są prawidłowo oznaczone przez strony internetowe.
 • Treść oznaczona jako wstawiona lub usunięta na stronach internetowych, jest teraz zgłaszana w Google Chrome.
 • Dodana obsługa kółka przewijania BrailleNote QT i Apex BT gdy BrailleNote jest używany jako linijka brajlowska w NVDA.
 • Dodane skrypty zgłaszania czasu całkowitego i czasu, który upłynął dla bieżącej ścieżki w Foobar2000.
 • Symbol klawisza komendy Mac (⌘) jest wypowiadany podczas czytania tekstu dowolnym syntezatorem.
 • Własne role zdefiniowane atrybutem aria-roledescription są teraz obsługiwane we wszystkich przeglądarkach.
 • Nowe tablice brajlowskie: czeski 8-punktowy, środkowo kurdyjski, Esperanto, węgierski, szwedzki 8-punktowy brajl komputerowy.
 • Dodana obsługa automatycznego wykrywania w tle linijek brajlowskich.
  • Obsługiwane są obecnie ALVA, Baum/HumanWare/APH/Orbit, Eurobraille, Handy Tech, Hims, SuperBraille i HumanWare BrailleNote i Brailliant BI/B.
  • Można włączyć tę funkcję zaznaczając opcję automatyczny na liście linijek brajlowskich w oknie wyboru monitora brajlowskiego NVDA.
  • Więcej szczegółów w dokumentacji.
 • Dodana obsługa różnych nowych metod wprowadzania z ostatnich wersji Windows 10. Są to panel emoji (aktualizacja Fall Creators), dyktowanie (aktualizacja Fall Creators), sugestie wprowadzania klawiatury sprzętowej (aktualizacja kwiecień 2018) i wklejanie ze schowka w chmurze (aktualizacja październik 2018).
 • Treść oznaczona jako blok cytatu przy użyciu ARIA (role blockquote) jest obsługiwana w Mozilla Firefox 63.

Zmiany

 • Lista dostępnych języków w ustawieniach ogólnych jest teraz sortowana według nazw, zamiast ich kodu ISO.
 • Dodano domyślne zdarzenia wejścia dla alt shift tab i windows tab we wszystkich obsługiwanych linijkach brajlowskich Freedom Scientific.
 • Dla linijek ALVA BC680 i protocol converter, można przypisać różne funkcje do lewego i prawego smart pada, oraz klawiszy thumb i etouch.
 • Dla linijek ALVA BC6, kombinacja klawiszy sp2+sp3 oznajmia aktualną datę i czas, natomiast sp1+sp2 emuluje klawisz Windows.
 • Użytkownik jest teraz jednorazowo pytany przy starcie NVDA o zgodę na przesyłanie statystyk użycia do NV Access podczas automatycznego sprawdzania aktualizacji.
 • Podczas sprawdzania aktualizacji, jeśli użytkownik zgodził się na przesyłanie statystyk użycia do NV Access, NVDA prześle nazwę używanego sterownika syntezatora i linijki brajlowskiej, aby możliwe było lepsze oszacowanie priorytetu przyszłych prac nad tymi sterownikami.
 • Translator brajlowski liblouis zaktualizowany do wersji 3.6.0.
 • Zaktualizowana ścieżka do prawidłowej tablicy brajlowskiej rosyjski 8-punktowy.
 • Zaktualizowany eSpeak-ng do 1.49.3.

Poprawione błędy

 • Etykiety dostępności dla kontrolek w Google Chrome są teraz bardziej czytelnie zgłaszane w trybie czytania, gdy etykieta nie pojawia się jako fragment treści.
 • Powiadomienia są obsługiwane w programie Zoom. Dla przykładu, obejmuje to stan wyciszenia i wiadomości przychodzące.
 • Przełączenie kontekstu prezentacji brajla w trybie czytania nie powoduje zatrzymania wyświetlania brajla.
 • Linijki ALVA BC680 nie powodują sporadycznych problemów inicjalizacji.
 • Domyślnie, linijki ALVA BC6 nie będą uruchamiać emulowanych klawiszy systemowych, gdy naciśnięto kombinacje zawierające sp2+sp3 dla uruchomienia wewnętrznych funkcji.
 • Naciśnięcie sp2 na linijce ALVA BC6 dla emulacji klawisza alt działa zgodnie z opisem.
 • NVDA nie oznajmia zbędnych zmian układu klawiatury.
 • Śledzenie myszy jest teraz bardziej dokładne w notatniku i innych kontrolkach edycji zwykłego tekstu, jeśli długość treści przekracza 65535 znaków.
 • NVDA rozpoznaje więcej okien dialogowych w Windows 10 i innych nowoczesnych aplikacjach.
 • W Windows 10 aktualizacja październik 2018 i Server 2019 lub nowszych, rozwiązany problem niepowodzenia śledzenia przez NVDA punktu uwagi, gdy aplikacja przestała odpowiadać, albo zasypuje system dużą ilością generowanych zdarzeń.
 • Użytkownicy są teraz informowani przy próbie czytania lub kopiowania pustego paska stanu.
 • Naprawiony przypadek, gdy stan "niezaznaczone" na kontrolkach nie był zgłaszany mową jeśli kontrolka wcześniej była w stanie częściowego zaznaczenia.
 • Na liście języków w ustawieniach ogólnych NVDA, nazwa języka birmańskiego jest wyświetlana prawidłowo w Windows 7.
 • W Microsoft Edge, NVDA będzie oznajmiać powiadomienia takie jak dostępność widoku odczytu albo postęp wczytywania strony.
 • Po wejściu do listy na stronie internetowej, NVDA zgłosi etykietę listy, jeśli została zdefiniowana przez autora strony.
 • Podczas ręcznego przypisywania funkcji do zdarzeń wejścia dla konkretnej linijki brajlowskiej, te zdarzenia wejścia są wyświetlane jako przypisane do tej linijki. Wcześniej wyświetlały się jako przypisane do aktualnie używanej linijki.
 • Obsługiwana jest 64-bitowa wersja Media Player Classic.
 • Kilka poprawek obsługi brajla w Microsoft Word z włączoną UI Automation:
  • Podobnie do innych wielowierszowych kontrolek tekstu, na początku dokumentu w brajlu linijka jest tak pozycjonowana, że pierwszy znak dokumentu znajduje się na początku linijki.
  • Zmniejszona przesadna gadatliwość prezentacji punktu uwagi w mowie i brajlu podczas ustawiania punktu uwagi na dokumencie Word.
  • Przywoływanie kursora brajlowskiego działa prawidłowo na listach dokumentu Word.
  • Nowo wstawiane punktory lub numery w dokumencie Word są prawidłowo oznajmiane mową i brajlem.
 • W Windows 10 1803 i nowszych, możliwa jest teraz instalacja dodatków, gdy włączone jest używanie Unicode UTF-8 dla ogólnoświatowej obsługi języków.

Comments on NVDA 2018.3

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy