Czwarta odsłona NVDA w roku 2017 została właśnie opublikowana. Najważniejsze zmiany w tej wersji to liczne ulepszenia aplikacji sieci web w tym domyślne włączenie trybu czytania dla okien dialogowych stron www, lepszy odczyt grup pól w trybie czytania, obsługa nowych technologii Windows 10 takich jak strażnik aplikacji Windows Defender oraz Windows 10 na ARM64, automatyczny odczyt orientacji ekranu i stanu baterii. Proszę zauważyć, że ta wersja NVDA nie obsługuje Windows XP ani Windows Vista. Minimalny wymagany system operacyjny dla NVDA to od teraz Windows 7 z Service Pack 1. Zachęcamy do wspierania projektu.

{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/52-nvda-2017-4 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • W trybie czytania, można przeskoczyć poza koniec lub do początku punktów orientacyjnych przy użyciu komendy przeskocz na koniec/początek kontenera (przecinek/shift+przecinek).
 • W przeglądarkach Firefox, Chrome i Internet Explorer, szybka nawigacja do pól edycyjnych i kontrolek formularzy, uwzględnia pola edytowalne Rich Text (np. contentEditable).
 • W przeglądarkach internetowych lista elementów może wyświetlać kontrolki formularzy i przyciski.
 • Wstępna obsługa Windows 10 na procesorach ARM64.
 • Wczesne wsparcie odczytywania i interaktywnej nawigacji treści matematycznych dla książek Kindle z dostępną matematyką.
 • Dodana obsługa czytnika książek Azardi.
 • Informacje o wersji dodatków są zgłaszane podczas ich aktualizacji.
 • Dodana obsługa nowych parametrów wiersza poleceń tworzących przenośną kopię NVDA.
 • Obsługa Microsoft Edge uruchomionego wewnątrz strażnika aplikacji Windows Defender.
 • Podczas pracy na laptopie lub tablecie, NVDA zgłosi podłączenie lub odłączenie ładowarki, oraz zmianę orientacji ekranu.
 • Nowy język: macedoński.
 • Nowe tablice brajlowskie: chorwacki stopień 1, wietnamski stopień 1.
 • Dodana obsługa monitora brajlowskiego Actilino produkcji Handy Tech.
 • Obsługiwane jest wprowadzanie brajla na monitorach Handy Tech.

Zmiany

 • Najstarszy system operacyjny obsługiwany przez NVDA to od teraz Windows 7 z Service Pack 1, albo Windows Server 2008 R2 z Service Pack 1.
 • Okna dialogowe stron www w Firefox i Chrome używają automatycznie trybu czytania, chyba, że znajdują się wewnątrz aplikacji web.
 • W trybie czytania, przemieszczanie się między elementami przy pomocy tabulatora lub klawiszy szybkiej nawigacji, nie oznajmia wychodzenia z kontenerów, takich jak listy i tabele, co czyni nawigację bardziej efektywną.
 • W trybie czytania dla Firefox i Chrome, nazwy grup pól formularzy są wypowiadane przy wchodzeniu w ich obręb z użyciem klawiszy szybkiej nawigacji lub tabulatora.
 • W trybie czytania, komenda szybkiej nawigacji przechodzenia do obiektów zagnieżdżonych (o i Shift+o) teraz uwzględnia elementy audio i video oraz elementy z rolami aria application i dialog.
 • Espeak-ng został zaktualizowany do wersji 1.49.2, co rozwiązuje pewne problemy z wytwarzaniem wydań produkcyjnych.
 • Po trzecim wywołaniu polecenia odczytania paska stanu, jego zawartość jest kopiowana do schowka.
 • Przypisując zdarzenia do klawiszy na monitorze Baum, można ograniczyć definicję do konkretnego modelu (np. VarioUltra czy Pronto).
 • Nieprzypisana do klawisza komenda została dodana do trybu czytania, umożliwiająca przełączanie zgłaszania tabel układu treści. Można ją znaleźć w kategorii tryb czytania w oknie zdarzeń wejścia.
 • Translator brajlowski Liblouis zaktualizowany do wersji 3.3.0.
 • Pliki słownika głosu są wersjonowane i zostały przeniesione do folderu 'speechDicts/voiceDicts.v1'.
 • Modyfikacje plików wersjonowanych (konfiguracja użytkownika, słowniki głosu) nie są zapisywane, gdy NVDA jest uruchomiony z pakietu uruchomieniowego.
 • Monitory Braillino, Bookworm i Modular (ze starą wersją firmware) produkcji Handy Tech, nie są obsługiwane bezpośrednio. Należy zainstalować uniwersalny sterownik Handy Tech i dodatek NVDA, aby używać tych monitorów.

Poprawione błędy

 • Linki są identyfikowane w brajlu w aplikacjach takich jak Microsoft Word.
 • NVDA nie spowalnia zauważalnie, gdy otwarte jest wiele kart w przeglądarkach Firefox lub Chrome.
 • Przywoływanie kursora na monitorach MDV Lilli Braille nie przesuwa kursora nieprawidłowo o jedną komórkę brajlowską dalej, niż powinien się znaleźć.
 • W Internet Explorer i innych dokumentach MSHTML, atrybut required języka HTML5 jest obsługiwany dla oznaczenia wymaganego stanu pola formularza.
 • Monitory brajlowskie są aktualizowane podczas wpisywania znaków arabskich w dokumentach WordPada wyrównanych do lewej.
 • Dostępne etykiety kontrolek w Mozilla Firefox są teraz bardziej czytelnie zgłaszane w trybie czytania, gdy sama etykieta nie jest treścią.
 • W aktualizacji dla twórców windows 10, NVDA może ponownie uzyskać dostęp do Firefox po restarcie NVDA.
 • Po restarcie NVDA z Mozilla Firefox w punkcie uwagi, tryb czytania będzie ponownie dostępny, chociaż może być konieczne wyjście i powrót do przeglądarki przy pomocy alt+tab.
 • Można uzyskać dostęp do treści matematycznej w Google Chrome na systemie bez zainstalowanego Mozilla Firefox.
 • System operacyjny i aplikacje powinny być bardziej stabilne bezpośrednio po instalacji NVDA, a przed restartem systemu w porównaniu do instalacji wcześniejszych wersji NVDA.
 • Po użyciu komendy rozpoznawania treści (np. NVDA+r), NVDA zgłosi błąd zamiast milczenia, gdy obiekt nawigacyjny zniknął.
 • Poprawiona funkcjonalność przewijania wstecz dla monitorów freedom Scientific zawierających lewy pasek ochraniający.

Comments on NVDA 2017.4

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Panel Użytkownika

Zapamiętaj mnie

Zarejestruj się

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy