Czwarta odsłona NVDA w roku 2017 została właśnie opublikowana. Najważniejsze zmiany w tej wersji to liczne ulepszenia aplikacji sieci web w tym domyślne włączenie trybu czytania dla okien dialogowych stron www, lepszy odczyt grup pól w trybie czytania, obsługa nowych technologii Windows 10 takich jak strażnik aplikacji Windows Defender oraz Windows 10 na ARM64, automatyczny odczyt orientacji ekranu i stanu baterii. Proszę zauważyć, że ta wersja NVDA nie obsługuje Windows XP ani Windows Vista. Minimalny wymagany system operacyjny dla NVDA to od teraz Windows 7 z Service Pack 1. Zachęcamy do wspierania projektu.

{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/52-nvda-2017-4 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • W trybie czytania, można przeskoczyć poza koniec lub do początku punktów orientacyjnych przy użyciu komendy przeskocz na koniec/początek kontenera (przecinek/shift+przecinek).
 • W przeglądarkach Firefox, Chrome i Internet Explorer, szybka nawigacja do pól edycyjnych i kontrolek formularzy, uwzględnia pola edytowalne Rich Text (np. contentEditable).
 • W przeglądarkach internetowych lista elementów może wyświetlać kontrolki formularzy i przyciski.
 • Wstępna obsługa Windows 10 na procesorach ARM64.
 • Wczesne wsparcie odczytywania i interaktywnej nawigacji treści matematycznych dla książek Kindle z dostępną matematyką.
 • Dodana obsługa czytnika książek Azardi.
 • Informacje o wersji dodatków są zgłaszane podczas ich aktualizacji.
 • Dodana obsługa nowych parametrów wiersza poleceń tworzących przenośną kopię NVDA.
 • Obsługa Microsoft Edge uruchomionego wewnątrz strażnika aplikacji Windows Defender.
 • Podczas pracy na laptopie lub tablecie, NVDA zgłosi podłączenie lub odłączenie ładowarki, oraz zmianę orientacji ekranu.
 • Nowy język: macedoński.
 • Nowe tablice brajlowskie: chorwacki stopień 1, wietnamski stopień 1.
 • Dodana obsługa monitora brajlowskiego Actilino produkcji Handy Tech.
 • Obsługiwane jest wprowadzanie brajla na monitorach Handy Tech.

Zmiany

 • Najstarszy system operacyjny obsługiwany przez NVDA to od teraz Windows 7 z Service Pack 1, albo Windows Server 2008 R2 z Service Pack 1.
 • Okna dialogowe stron www w Firefox i Chrome używają automatycznie trybu czytania, chyba, że znajdują się wewnątrz aplikacji web.
 • W trybie czytania, przemieszczanie się między elementami przy pomocy tabulatora lub klawiszy szybkiej nawigacji, nie oznajmia wychodzenia z kontenerów, takich jak listy i tabele, co czyni nawigację bardziej efektywną.
 • W trybie czytania dla Firefox i Chrome, nazwy grup pól formularzy są wypowiadane przy wchodzeniu w ich obręb z użyciem klawiszy szybkiej nawigacji lub tabulatora.
 • W trybie czytania, komenda szybkiej nawigacji przechodzenia do obiektów zagnieżdżonych (o i Shift+o) teraz uwzględnia elementy audio i video oraz elementy z rolami aria application i dialog.
 • Espeak-ng został zaktualizowany do wersji 1.49.2, co rozwiązuje pewne problemy z wytwarzaniem wydań produkcyjnych.
 • Po trzecim wywołaniu polecenia odczytania paska stanu, jego zawartość jest kopiowana do schowka.
 • Przypisując zdarzenia do klawiszy na monitorze Baum, można ograniczyć definicję do konkretnego modelu (np. VarioUltra czy Pronto).
 • Nieprzypisana do klawisza komenda została dodana do trybu czytania, umożliwiająca przełączanie zgłaszania tabel układu treści. Można ją znaleźć w kategorii tryb czytania w oknie zdarzeń wejścia.
 • Translator brajlowski Liblouis zaktualizowany do wersji 3.3.0.
 • Pliki słownika głosu są wersjonowane i zostały przeniesione do folderu 'speechDicts/voiceDicts.v1'.
 • Modyfikacje plików wersjonowanych (konfiguracja użytkownika, słowniki głosu) nie są zapisywane, gdy NVDA jest uruchomiony z pakietu uruchomieniowego.
 • Monitory Braillino, Bookworm i Modular (ze starą wersją firmware) produkcji Handy Tech, nie są obsługiwane bezpośrednio. Należy zainstalować uniwersalny sterownik Handy Tech i dodatek NVDA, aby używać tych monitorów.

Poprawione błędy

 • Linki są identyfikowane w brajlu w aplikacjach takich jak Microsoft Word.
 • NVDA nie spowalnia zauważalnie, gdy otwarte jest wiele kart w przeglądarkach Firefox lub Chrome.
 • Przywoływanie kursora na monitorach MDV Lilli Braille nie przesuwa kursora nieprawidłowo o jedną komórkę brajlowską dalej, niż powinien się znaleźć.
 • W Internet Explorer i innych dokumentach MSHTML, atrybut required języka HTML5 jest obsługiwany dla oznaczenia wymaganego stanu pola formularza.
 • Monitory brajlowskie są aktualizowane podczas wpisywania znaków arabskich w dokumentach WordPada wyrównanych do lewej.
 • Dostępne etykiety kontrolek w Mozilla Firefox są teraz bardziej czytelnie zgłaszane w trybie czytania, gdy sama etykieta nie jest treścią.
 • W aktualizacji dla twórców windows 10, NVDA może ponownie uzyskać dostęp do Firefox po restarcie NVDA.
 • Po restarcie NVDA z Mozilla Firefox w punkcie uwagi, tryb czytania będzie ponownie dostępny, chociaż może być konieczne wyjście i powrót do przeglądarki przy pomocy alt+tab.
 • Można uzyskać dostęp do treści matematycznej w Google Chrome na systemie bez zainstalowanego Mozilla Firefox.
 • System operacyjny i aplikacje powinny być bardziej stabilne bezpośrednio po instalacji NVDA, a przed restartem systemu w porównaniu do instalacji wcześniejszych wersji NVDA.
 • Po użyciu komendy rozpoznawania treści (np. NVDA+r), NVDA zgłosi błąd zamiast milczenia, gdy obiekt nawigacyjny zniknął.
 • Poprawiona funkcjonalność przewijania wstecz dla monitorów freedom Scientific zawierających lewy pasek ochraniający.

Comments on NVDA 2017.4

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy