Już jest :) NVDA 2018.1. Najważniejsze zmiany w tej wersji to: obsługa wykresów w Microsoft Word i Powerpoint, nowe obsługiwane monitory brajlowskie: Eurobraille i Optelec Protocol Converter, poprawiona obsługa monitorów brajlowskich Hims i Optelec, poprawki wydajności przy współpracy z Mozilla Firefox 58 i nowszymi, oraz wiele więcej. Przypominamy, że ta wersja NVDA nie zadziała na przestarzałych wersjach systemu Windows. Minimalny wymagany system operacyjny dla NVDA to od teraz Windows 7 z Service Pack 1. Jak zawsze, zachęcamy do wspierania projektu.

{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/54-nvda-2018-1 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Możliwa jest interakcja z wykresami w Microsoft Word i Microsoft Powerpoint, podobna do istniejącego wsparcia wykresów w Microsoft Excel.
  • W Microsoft Word: w trybie czytania, przejdź do załączonego wykresu i naciśnij Enter, aby wejść z nim w interakcję.
  • W Microsoft Powerpoint podczas edycji slajdu: przejdź klawiszem Tab do obiektu wykresu i naciśnij enter lub spację aby rozpocząć interakcję z wykresem.
  • Aby zakończyć interakcję z wykresem, naciśnij escape.
 • Nowy język: kirgizki.
 • Dodana obsługa VitalSource Bookshelf.
 • Dodane wsparcie Optelec protocol converter, urządzenia pozwalającego używać monitorów brajlowskich Braille Voyager i Satellite przy zastosowaniu protokołu komunikacyjnego ALVA BC6.
 • Można używać wprowadzania brajlowskiego na linijce ALVA 640 Comfort.
  • Funkcjonalność NVDA może być używana z tym, jak i innymi monitorami brajlowskimi BC6 posiadającymi firmware 3.0.0 i wyższe.
 • Wczesne wsparcie arkuszy Google z włączonym trybem brajlowskim.
 • Obsługa monitorów brajlowskich Eurobraille Esys, Esytime i Iris.

Zmiany

 • Sterowniki monitorów brajlowskich HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle i Hims Sync Braille zostały zastąpione przez jeden sterownik. Sterownik zostanie aktywowany automatycznie dla użytkowników starszych sterowników.
  • Zmieniono przypisania niektórych klawiszy, szczególnie klawiszy przewijania, dla dopasowania ich do konwencji stosowanej w produktach Hims. Więcej szczegółów w podręczniku użytkownika.
 • Podczas pisania na klawiaturze ekranowej przy użyciu dotyku, domyślnie należy dwukrotnie stuknąć każdy klawisz w taki sam sposób, jak aktywuje się dowolną inną kontrolkę.
  • Aby użyć istniejącego trybu "wpisywania dotykowego", w którym podniesienie palca z dotykanego klawisza wystarczy by go aktywować, włącz tę opcję w nowym oknie dialogowym interakcji dotykowej dostępnym w menu ustawień NVDA.
 • Nie jest od teraz konieczne powiązywanie brajla z punktem uwagi lub kursorem przeglądu, ponieważ domyślnie stanie się to automatycznie.
  • Automatyczne przywiązywanie będzie wykonywane, gdy użyto komend kursora przeglądu lub nawigacji w hierarchii obiektów. Przewijanie nie będzie aktywować tego nowego zachowania.

Poprawione błędy

 • Wiadomości dostępne w trybie czytania, takie jak aktualne formatowanie po dwukrotnym szybkim naciśnięciu NVDA+f, działają teraz prawidłowo, gdy NVDA jest zainstalowany w lokalizacji zawierającej znaki z poza ASCII.
 • Punkt uwagi jest ponownie prawidłowo przywracany po powrocie do Spotify z innej aplikacji.
 • NVDA nie ma problemów z aktualizacją w systemach z włączoną kontrolą dostępu do folderów (dostępną w jesiennej aktualizacji dla twórców Windows 10).
 • Poprawione wykrywanie klawiszy przewijania na monitorach brajlowskich Hims Smart Beetle.
 • Niewielka poprawa wydajności przy odczytywaniu dużej ilości treści w Mozilla Firefox 58 i nowszych.
 • W Microsoft Outlook, podczas odczytywania wiadomości email zawierających tabele, nie pojawiają się błędy.
 • Zdarzenia wprowadzania brajla, które emulują systemowe modyfikatory klawiatury, mogą teraz być łączone z innymi emulowanymi klawiszami systemowymi, jeśli jedno lub więcej takich zdarzeń jest specyficzne dla modelu.
 • W Mozilla Firefox, tryb czytania działa prawidłowo w oknach wyskakujących, utworzonych przez dodatki takie jak LastPass i bitwarden.
 • NVDA nie zawiesza się dłużej przy każdej zmianie punktu uwagi, gdy Firefox lub Chrome przestały odpowiadać np. wskutek awarii, albo zawieszenia się przeglądarki.
 • w klientach twitter takich jak Chicken Nugget, NVDA nie pomija od teraz ostatnich 20 znaków 280-znakowych tweetów podczas ich odczytywania.
 • NVDA teraz używa prawidłowego języka oznajmiając symbole, gdy zaznaczony jest tekst.
 • W nowszych wersjach Office 365, ponownie jest możliwa nawigacja w wykresach Excel przy użyciu klawiszy strzałek.
 • W wyjściu brajla i mowy, stany kontrolek będą zawsze zgłaszane w takiej samej kolejności, niezależnie od tego, czy są pozytywne czy negatywne.
 • W aplikacjach takich jak Poczta systemu Windows 10, NVDA nie ma od teraz problemów z oznajmianiem znaków kasowanych przy użyciu backspace.
 • Wszystkie klawisze na linijce Hims Braille Sense Polaris, działają teraz tak jak powinny.

Comments on NVDA 2018.1

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy