Już jest :) NVDA 2018.1. Najważniejsze zmiany w tej wersji to: obsługa wykresów w Microsoft Word i Powerpoint, nowe obsługiwane monitory brajlowskie: Eurobraille i Optelec Protocol Converter, poprawiona obsługa monitorów brajlowskich Hims i Optelec, poprawki wydajności przy współpracy z Mozilla Firefox 58 i nowszymi, oraz wiele więcej. Przypominamy, że ta wersja NVDA nie zadziała na przestarzałych wersjach systemu Windows. Minimalny wymagany system operacyjny dla NVDA to od teraz Windows 7 z Service Pack 1. Jak zawsze, zachęcamy do wspierania projektu.

{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/54-nvda-2018-1 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Możliwa jest interakcja z wykresami w Microsoft Word i Microsoft Powerpoint, podobna do istniejącego wsparcia wykresów w Microsoft Excel.
  • W Microsoft Word: w trybie czytania, przejdź do załączonego wykresu i naciśnij Enter, aby wejść z nim w interakcję.
  • W Microsoft Powerpoint podczas edycji slajdu: przejdź klawiszem Tab do obiektu wykresu i naciśnij enter lub spację aby rozpocząć interakcję z wykresem.
  • Aby zakończyć interakcję z wykresem, naciśnij escape.
 • Nowy język: kirgizki.
 • Dodana obsługa VitalSource Bookshelf.
 • Dodane wsparcie Optelec protocol converter, urządzenia pozwalającego używać monitorów brajlowskich Braille Voyager i Satellite przy zastosowaniu protokołu komunikacyjnego ALVA BC6.
 • Można używać wprowadzania brajlowskiego na linijce ALVA 640 Comfort.
  • Funkcjonalność NVDA może być używana z tym, jak i innymi monitorami brajlowskimi BC6 posiadającymi firmware 3.0.0 i wyższe.
 • Wczesne wsparcie arkuszy Google z włączonym trybem brajlowskim.
 • Obsługa monitorów brajlowskich Eurobraille Esys, Esytime i Iris.

Zmiany

 • Sterowniki monitorów brajlowskich HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle i Hims Sync Braille zostały zastąpione przez jeden sterownik. Sterownik zostanie aktywowany automatycznie dla użytkowników starszych sterowników.
  • Zmieniono przypisania niektórych klawiszy, szczególnie klawiszy przewijania, dla dopasowania ich do konwencji stosowanej w produktach Hims. Więcej szczegółów w podręczniku użytkownika.
 • Podczas pisania na klawiaturze ekranowej przy użyciu dotyku, domyślnie należy dwukrotnie stuknąć każdy klawisz w taki sam sposób, jak aktywuje się dowolną inną kontrolkę.
  • Aby użyć istniejącego trybu "wpisywania dotykowego", w którym podniesienie palca z dotykanego klawisza wystarczy by go aktywować, włącz tę opcję w nowym oknie dialogowym interakcji dotykowej dostępnym w menu ustawień NVDA.
 • Nie jest od teraz konieczne powiązywanie brajla z punktem uwagi lub kursorem przeglądu, ponieważ domyślnie stanie się to automatycznie.
  • Automatyczne przywiązywanie będzie wykonywane, gdy użyto komend kursora przeglądu lub nawigacji w hierarchii obiektów. Przewijanie nie będzie aktywować tego nowego zachowania.

Poprawione błędy

 • Wiadomości dostępne w trybie czytania, takie jak aktualne formatowanie po dwukrotnym szybkim naciśnięciu NVDA+f, działają teraz prawidłowo, gdy NVDA jest zainstalowany w lokalizacji zawierającej znaki z poza ASCII.
 • Punkt uwagi jest ponownie prawidłowo przywracany po powrocie do Spotify z innej aplikacji.
 • NVDA nie ma problemów z aktualizacją w systemach z włączoną kontrolą dostępu do folderów (dostępną w jesiennej aktualizacji dla twórców Windows 10).
 • Poprawione wykrywanie klawiszy przewijania na monitorach brajlowskich Hims Smart Beetle.
 • Niewielka poprawa wydajności przy odczytywaniu dużej ilości treści w Mozilla Firefox 58 i nowszych.
 • W Microsoft Outlook, podczas odczytywania wiadomości email zawierających tabele, nie pojawiają się błędy.
 • Zdarzenia wprowadzania brajla, które emulują systemowe modyfikatory klawiatury, mogą teraz być łączone z innymi emulowanymi klawiszami systemowymi, jeśli jedno lub więcej takich zdarzeń jest specyficzne dla modelu.
 • W Mozilla Firefox, tryb czytania działa prawidłowo w oknach wyskakujących, utworzonych przez dodatki takie jak LastPass i bitwarden.
 • NVDA nie zawiesza się dłużej przy każdej zmianie punktu uwagi, gdy Firefox lub Chrome przestały odpowiadać np. wskutek awarii, albo zawieszenia się przeglądarki.
 • w klientach twitter takich jak Chicken Nugget, NVDA nie pomija od teraz ostatnich 20 znaków 280-znakowych tweetów podczas ich odczytywania.
 • NVDA teraz używa prawidłowego języka oznajmiając symbole, gdy zaznaczony jest tekst.
 • W nowszych wersjach Office 365, ponownie jest możliwa nawigacja w wykresach Excel przy użyciu klawiszy strzałek.
 • W wyjściu brajla i mowy, stany kontrolek będą zawsze zgłaszane w takiej samej kolejności, niezależnie od tego, czy są pozytywne czy negatywne.
 • W aplikacjach takich jak Poczta systemu Windows 10, NVDA nie ma od teraz problemów z oznajmianiem znaków kasowanych przy użyciu backspace.
 • Wszystkie klawisze na linijce Hims Braille Sense Polaris, działają teraz tak jak powinny.

Comments on NVDA 2018.1

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Panel Użytkownika

Zapamiętaj mnie

Zarejestruj się

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy